Działania

Wizyty studyjne

Wiemy, jak ważne są osobiste doświadczenia i spotkania urzędników państwowych, parlamentarzystów, ekspertów, dziennikarzy oraz naukowców. To one stanowią fundament trwałych i silnych relacji między Europą a Izraelem. Chcemy wzmacniać ten fundament, dlatego organizujemy wizyty studyjne w Izraelu, spotkania przy okrągłym stole, spotkania informacyjne i dyskusje na wysokim szczeblu. Dzięki temu osoby i podmioty decyzyjne i opiniotwórcze mogą lepiej zaznajomić się z bieżącą sytuacją i poznać nowe rozwiązania dla wyzwań, które nas czekają. Podczas organizowanych przez nas indywidualnie planowanych wizyt, uczestnicy mają okazję zapoznać się z rozmaitymi aspektami izraelskiej polityki i gospodarki, nawiązać wartościowe kontakty i przyjrzeć się z bliska sytuacji w Izraelu i w regionie.

Delegacja francuskich polityków podczas dyskusji ze swoimi izraelskimi partnerami
Dziennikarze i eksperci podczas briefingu z Rzecznikiem Policji Izraelskiej, Mickim Rosenfeldem
Brig. Gen. (ret.) Michael Herzog explaining the consequences of the nearness of the border with Gaza to French parliamentarians
Previous
Next
Minister Ayelet Shake, Posłanka Knessetu Meran Micheli i były Ambasador nieformalnie podczas przerwy w trakcie Niemiecko-Izraelskiego Forum Strategicznego
Prezydent Reuven Rivlin podczas spotkania z delegacją francuskich polityków
Previous
Next

Osobiste doświadczenia: delegacje do Izraela

Organizowane przez nas delegacje są starannie przygotowywane tak, aby dostarczyć uczestnikom różnorodnych i motywujących doświadczeń. To daje im szansę na ukształtowanie własnej, niezależnej opinii o Izraelu, opartej na sprawdzonych informacjach i osobistych przeżyciach. Na program delegacji składają się spotkania z wpływowymi politykami i urzędnikami państwowymi najwyższego szczebla, poznawanie strategicznych obszarów kraju, spotkania informacyjne z niezależnymi ekspertami, personelem IDF, poznawanie izraelskiego ekosystemu innowacji, spotkania z przedstawicielami mniejszości czuwającymi nad zobowiązaniami Izraela do przestrzegania zasad demokracji, wizyty w siedzibach czołowych organizacji pozarządowych, jak również zwiedzanie zabytków i miejsc kultu religijnego.

Bliskie kontakty: spotkania z decydentami

Szczere i dogłębne dyskusje na tematy trudne i złożone pozwalają dojść do sedna strategicznie istotnych tematów dotyczących relacji izraelsko-europejskich. W tym celu zapraszamy wpływowych izraelskich przywódców i ekspertów do Europy, a także gościmy europejskich decydentów w Izraelu. To w trakcie takich spotkań politycy wysokiego szczebla mają wgląd w aktualną sytuację międzynarodową na Bliskim Wschodzie i mają okazję do bezpośredniej wymiany poglądów.

Poseł Knesset Amit Ohana w Parlamencie Europejskim
PosełcKnessetu Yair Lapid w Berlinie podczas rozmów z niemieckimi politykami
Previous
Next
3. Polsko-Izraelski Dialog Strategiczny w Warszawie
Pierwsze Niemiecko-Izraelskie Forum Strategiczne
Uczestnicy Francusko-Niemieckiego Dialogu Strategicznego testują nowy model drona
Previous
Next

Dialogi Strategiczne

Wraz z Forum Dialogu Strategicznego (FDS), organizujemy także Dialogi Strategiczne. Ich celem jest stworzenie przestrzeni otwartej na nieformalny dialog i dyskusje wolne od ograniczeń wynikających z relacji międzyrządowych. Biorą w nich udział czołowi eksperci i urzędnicy państwowi najwyższej rangi z Izraela i Europy. Tego rodzaju półoficjalne fora dyplomatyczne stanowią bezpieczną przestrzeń, w której uczestnicy mogą swobodnie pracować nad przełomowymi koncepcjami i angażować się w burze mózgów dążące do rozszerzenia współpracy i rozwijania relacji na wielu poziomach.

Działania informacyjne

Bardzo ważnym działaniem sieci ELNET jest także stałe informowanie polityków i ekspertów w Europie i Izraelu o istotnych wydarzeniach dotyczących relacji między naszymi regionami. Działania te realizowane są poprzez seminaria, konferencje, badania i publikacje. Ekspertyzy stworzone w trakcie takiej współpracy pozwalają na lepsze zrozumienie szans i wyzwań wspólnych dla Europy i Izraela.

Delegacja Vital Voices Women in Tech w Izraelu
Okrągły stół ELNET podczas Herzliya Conference
Channukka event at the European Parliament in Strasbourg
Previous
Next