Działania

Wizyty studyjne

Wiemy, jak ważne są osobiste doświadczenia i spotkania urzędników państwowych, parlamentarzystów, ekspertów, dziennikarzy oraz naukowców. To one stanowią fundament trwałych i silnych relacji między Europą a Izraelem. Chcemy wzmacniać ten fundament, dlatego organizujemy wizyty studyjne w Izraelu, spotkania przy okrągłym stole, spotkania informacyjne i dyskusje na wysokim szczeblu. Dzięki temu osoby i podmioty decyzyjne i opiniotwórcze mogą lepiej zaznajomić się z bieżącą sytuacją i poznać nowe rozwiązania dla wyzwań, które nas czekają. Podczas organizowanych przez nas indywidualnie planowanych wizyt, uczestnicy mają okazję zapoznać się z rozmaitymi aspektami izraelskiej polityki i gospodarki, nawiązać wartościowe kontakty i przyjrzeć się z bliska sytuacji w Izraelu i w regionie.

Previous
Next
Previous
Next

Osobiste doświadczenia: delegacje do Izraela

Organizowane przez nas delegacje są starannie przygotowywane tak, aby dostarczyć uczestnikom różnorodnych i motywujących doświadczeń. To daje im szansę na ukształtowanie własnej, niezależnej opinii o Izraelu, opartej na sprawdzonych informacjach i osobistych przeżyciach. Na program delegacji składają się spotkania z wpływowymi politykami i urzędnikami państwowymi najwyższego szczebla, poznawanie strategicznych obszarów kraju, spotkania informacyjne z niezależnymi ekspertami, personelem IDF, poznawanie izraelskiego ekosystemu innowacji, spotkania z przedstawicielami mniejszości czuwającymi nad zobowiązaniami Izraela do przestrzegania zasad demokracji, wizyty w siedzibach czołowych organizacji pozarządowych, jak również zwiedzanie zabytków i miejsc kultu religijnego.

Bliskie kontakty: spotkania z decydentami

Szczere i dogłębne dyskusje na tematy trudne i złożone pozwalają dojść do sedna strategicznie istotnych tematów dotyczących relacji izraelsko-europejskich. W tym celu zapraszamy wpływowych izraelskich przywódców i ekspertów do Europy, a także gościmy europejskich decydentów w Izraelu. To w trakcie takich spotkań politycy wysokiego szczebla mają wgląd w aktualną sytuację międzynarodową na Bliskim Wschodzie i mają okazję do bezpośredniej wymiany poglądów.

Previous
Next
3. Polsko-Izraelski Dialog Strategiczny w Warszawie

Dialogi Strategiczne

Wraz z Forum Dialogu Strategicznego (FDS), organizujemy także Dialogi Strategiczne. Ich celem jest stworzenie przestrzeni otwartej na nieformalny dialog i dyskusje wolne od ograniczeń wynikających z relacji międzyrządowych. Biorą w nich udział czołowi eksperci i urzędnicy państwowi najwyższej rangi z Izraela i Europy. Tego rodzaju półoficjalne fora dyplomatyczne stanowią bezpieczną przestrzeń, w której uczestnicy mogą swobodnie pracować nad przełomowymi koncepcjami i angażować się w burze mózgów dążące do rozszerzenia współpracy i rozwijania relacji na wielu poziomach.

Działania informacyjne

Bardzo ważnym działaniem sieci ELNET jest także stałe informowanie polityków i ekspertów w Europie i Izraelu o istotnych wydarzeniach dotyczących relacji między naszymi regionami. Działania te realizowane są poprzez seminaria, konferencje, badania i publikacje. Ekspertyzy stworzone w trakcie takiej współpracy pozwalają na lepsze zrozumienie szans i wyzwań wspólnych dla Europy i Izraela.

Delegacja Vital Voices Women in Tech w Izraelu
Previous
Next