Nasze oddziały

affiliates-world-map-1.jpg
Niemcy

ELNET-Germany współpracuje ze wszystkimi ugrupowaniami politycznymi w Niemczech, wspierając i rozwijając relacje niemiecko-izraelskie poprzez spotkania, seminaria, wizyty w Niemczech i delegacje do Izraela.

CEE

Biuro ELNET w Warszawie obejmuje swoim zasięgiem kraje Europy Środkowo-Wschodniej i prowadzi regionalne działania mające na celu wzmocnienie współpracy z Izraelem, dialogu polsko-żydowskiego oraz organizuje delegacje i wyjazdy studyjne ekspertów, urzędników państwowych i samorządowych zajmujących się m.in. sprawami bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych i wspieraniem nowych technologii.

EU &
NATO

ELNET EU & NATO organizuje seminaria, debaty strategiczne, wizyty studyjne i spotkania przy okrągłym stole, umożliwiając w ten sposób europejskim i izraelskim przywódcom politycznym dialog na tematy istotne dla obu stron.

Wielka brytania

Wraz z Chatham House, należące do sieci ELNET Forum Dialogu Strategicznego organizuje doroczne Brytyjsko-Izraelskie Dialogi Strategiczne, podczas których eksperci z obydwu państw debatują na tematy dotyczące wspólnych wyzwań i możliwości.

Francja

ELNET-France udostępnia francuskim ekspertom i decydentom dogłębną wiedzę z różnych dziedzin poprzez publikacje, seminaria i wizyty studyjne w Izraelu.

Hiszpania

ELNET organizuje wizyty studyjne oraz wyjazdy do Izraela dla wielu hiszpańskich polityków, urzędników i ekspertów.

Izrael

ELNET-Israel stwarza decydentom i jednostkom opiniotwórczym w Izraelu różne możliwości zaangażowania się w szczery i otwarty dialog z ich europejskimi odpowiednikami, jednocześnie udzielając wszystkim oddziałom ELNET wsparcia na miejscu.

ELNET powstał w 2007 roku jako organizacja non-profit. Przyświeca nam jeden cel – pogłębianie współpracy pomiędzy Europą i Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. Wierzymy, że najskuteczniejszym narzędziem do osiągnięcia tego celu jest dialog osób mających wpłw na politykę międzynarodową. Stawiamy na wymianę doświadczeń, wiedzy eksperckiej, zasobów intelektualnych. Budujemy przyszłość.