Polityka prywatności

Administrator danych i charakterystyka serwisu

 

Administratorem twoich danych osobowych jest Fundacja ELNET-Poland z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 3/B-3, 00-132 w Warszawie, KRS 0000825332, NIP 7010969048, REGON 385478536 (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: poland@elnterwork.eu. 

 

Fundacja ELNET-Poland jest organizacją non-profit, prowadzącą działalność na rzecz pogłębienia przyjaznych stosunków oraz rozwoju i współpracy gospodarczej, kulturalnej, politycznej, naukowo-technicznej i sportowo-turystycznej między obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej i Izraela. Nadzór nad funkcjonowaniem Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw zagranicznych oraz Prezydent m.st. Warszawy.  

 

Fundacja ELNET-Poland chroni dane osobowe oraz zapewnia prawo do prywatności użytkowników. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich informacji gromadzonych przez Fundację ELNET-Poland za pośrednictwem strony internetowej www.elnet-poland.eu.

 

Automatycznie zbieramy informacje na temat sposobu korzystania z serwisu przez użytkowników. Informacje te nie ujawniają konkretnej tożsamości użytkownika, ale mogą obejmować informacje takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, nazwa urządzenia, kraj, informacje o tym, jak i kiedy użytkownik korzysta z naszego serwisu. Informacje te gromadzimy przede wszystkim w celu utrzymania bezpiecznej pracy serwisu oraz w celach analityczno-sprawozdawczych, umożliwiających jego rozwój. 

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Jeśli skorzystałeś z usługi newslettera świadczonej za pośrednictwem serwisu www.elnet-poland.eu, wprowadzone przez ciebie dane, tj. imię i nazwisko oraz adres mailowy będziemy przetwarzać na potrzeby dalszego świadczenia usług drogą elektroniczną. 

 

O działalności naszego serwisu przeczytasz tutaj www.elnet-poland.eu

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przechowywać twoje dane osobowe do czasu wycofania przez ciebie zgody na ich przetwarzanie. Jeżeli jako nasz użytkownik zapisałeś się do newslettera, będziemy przechowywać twoje dane osobowe do momentu wycofania przez ciebie zgody na jego otrzymywanie lub wycofania zgody na przetwarzanie twoich danych. 

 

Odbiorcy Twoich danych osobowych 

Nie będziemy przekazywać twoich danych osobowych żadnym podmiotom zewnętrznym, jeśli nie będzie to bezpośrednio wynikać z twojej woli lub wyraźnego polecenia organów do tego uprawnionych. Będziemy przetwarzać je wewnętrznie przy zachowaniu należytych standardów bezpieczeństwa. 

 

Twoje prawa w zw. z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

      prawo do wycofania zgody,

      prawo dostępu do twoich danych osobowych,

      prawo żądania sprostowania twoich danych osobowych,

      prawo żądania usunięcia twoich danych osobowych,

      prawo żądania ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych,

      prawo do przenoszenia twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej poland@elnetrwork.eu.

Prawo wycofania zgody

O ile wyrazisz na to zgodę, a w serwisie www.elnet-poland.eu/www.elnetpoland.eu pojawi się taka opcja, twoje dane osobowe będą przetwarzane do celów marketingowych. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych wyrażasz wyłącznie na rzecz Fundacji ELNET-Poland, operatora serwisu www.elnet-poland.eu. Zgodę możesz wycofać poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej poland@elnterwork.eu.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.