Rada Programowa

Największym bogactwem European Leadership Network są nasi przyjaciele, którzy wspierają wszystkie działania ELNET. Ich ogromne doświadczenie, wiedza i wsparcie są nieodłącznym elementem naszych działań. 

Jesteśmy wdzięczni i ogromnie zaszczyceni, że ELNET-Poland wspiera tak wybitna Rada Programowa, złożona z przedstawicieli świata biznesu, dyplomacji, publicystyki i dialogu polsko-żydowskiego. 

Każdy z członków naszej Rady przyczynił się do znacznego wzmocnienia relacji polsko-izraelskich i polsko-żydowskich na wszystkich możliwych płaszczyznach.

Poland and Israel flags together textile cloth, fabric texture

Ambasador Zvi Rav-Ner

Urodził się w Świdnicy. W 1957 wraz z rodzicami wyemigrował do Izraela. W latach 1969–1972 odbył służbę wojskową, a w latach 1972–1976 studiował na Wydziale Komunikacji Mediów i Wydziale Literatury Hebrajskiej Uniwersytetu Tel Awiwu. Od 1977 jest związany z izraelskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych. W trakcie swojej długoletniej kariery dyplomatycznej służył w Helsinkach, Bukareszcie i Londynie. Był dyrektorem Departamentu Europy Centralnej. W latach 2009-2014 pełnił funkcję Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Izraela w Polsce.

Ambasador Agnieszka Magdziak-Miszewska

Polska filolożka literatury polskiej, teatrolog, dziennikarka i dyplomatka. Od 1983 związana była z redakcją miesięcznika „Więź”,Od 1998 pracowała w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na stanowisku doradcy, a od 2005 głównego doradcy premiera ds. stosunków polsko-żydowskich. W 2000 weszła w skład Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. W latach 2001–2005 zajmowała stanowisko konsula generalnego RP w Nowym Jorku. Weszła w skład rady Fundacji Auschwitz-Birkenau. W latach 2006-2012 była ambasadorem Polski w Izraelu. W 2012, za wybitne zasługi w służbie zagranicznej, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności dyplomatycznej, odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Ambasador Maciej Kozłowski

Historyk, pisarz, dziennikarz, dyplomata. W 1990 podjął pracę w dyplomacji, obejmując stanowisko radcy-ministra pełnomocnego w Ambasadzie RP w Waszyngtonie. W latach 1993–1994 pełnił tam obowiązki chargé d’affaires. Następnie przeszedł do pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie kierował pracami departamentu Ameryki Północnej i Południowej. W latach 1999-2003 pełnił funkcję ambasadora RP w Tel Awiwie. Po powrocie do kraju pełnił obowiązki zastępcy dyrektora departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu MSZ. Były członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, w ramach którego koordynował prace nad raportem o rozszerzeniu NATO. Działał także w ramach fundacji Forum Dialogu Między Narodami. Autor wielu artykułów i książek. Wykładowca w Collegium Civitas.

Piotr Dubno

Piotr Dubno

Marian Turski

Polski historyk, dziennikarz i działacz społeczny pochodzenia żydowskiego, w latach 1956–1957 redaktor naczelny dziennika „Sztandar Młodych”, od 1958 kierownik działu historycznego i publicysta tygodnika „Polityka”. W czasie II wojny światowej przesiedlony do Litzmannstadt Ghetto (1942), a następnie więziony w niemieckim nazistowskim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau (1944–1945). Od 2000 członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, od 2009 przewodniczący Rady Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie.

Piotr Puchta

Dyrektor generalny Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce. W latach 1985-2019 był członkiem polskiej służby zagranicznej, pełniąc między innymi obowiązki zastępcy ambasadora w Izraelu i przedstawiciela Polski przy Palestyńskiej Władzy Narodowej w Ramallah. W latach 2009-2014 był ambasadorem RP w Egipcie, akredytowanym również w Erytrei i Sudanie. Od stycznia 2014 r. do marca 2016 r. przewodniczył polskiej delegacji uczestniczącej w Międzynarodowym Sojuszu na rzecz Upamiętnienia Holokaustu (IHRA), pełniąc jednocześnie obowiązki dyrektora Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W marcu 2019 roku zakończył karierę w polskiej służbie zagranicznej jako ambasador tytularny.