Wstęp 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania profili w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter) prowadzonych przez Fundację ELNET-Poland, której celem jest aktywność na rzecz pogłębienia przyjaznych stosunków oraz rozwoju i współpracy gospodarczej, kulturalnej, politycznej, naukowo-technicznej i sportowo-turystycznej między obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej i Izraela. 
 1. Wszystkich użytkowników obowiązuje przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz polityki i zasad wyznaczonych przez:  
 1. Facebooka https://www.facebook.com/legal/terms
 2. Instagrama https://help.instagram.com/581066165581870?cms_id=581066165581870
 3. Twittera https://help.twitter.com/pl/rules-and-policies/twitter-rules

Zasady publikowania komentarzy 

 1. Użytkownicy są zachęcani do wyrażania swoich opinii i uczestniczenia w dyskusji na naszym profilu, jednak muszą przestrzegać zasad kultury osobistej oraz zasad niniejszego Regulaminu. 
 1. Na naszym profilu nie akceptujemy spamu, reklam lub innych promocji niezwiązanych z tematyką profilu, w tym również wpisów naruszających prywatność innych osób, zawierających dane osobowe, fotografie lub inne treści publikowane bez ich wyraźnej zgody.  
 1. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania komentarzy nawołujących do nienawiści, przemocy, dyskryminacji lub segregacji ze względu na rasę, płeć, wyznanie, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, tożsamość płciową, wiek czy niepełnosprawność. Zwracamy szczególną uwagę na każdy przejaw antysemityzmu, kierując się kryteriami roboczej definicji antysemityzmu przyjętej przez Międzynarodowy Sojusz Pamięci o Holokauście (IHRA – https://www.holocaustremembrance.com/resources/working-definitions-charters/working-definition-antisemitism ), która obejmuje, lecz nie ogranicza się do, następujących zachowań: 
 1. nawoływania do zabijania lub krzywdzenia Żydów w imię radykalnej ideologii lub ekstremistycznych poglądów religijnych, pomocy w takich czynach lub usprawiedliwianiu ich; 
 1. formułowania kłamliwych, odmawiających człowieczeństwa, demonizujących lub stereotypowych opinii o Żydach lub ich zbiorowej władzy, zwłaszcza, choć nie tylko, w postaci mitu o międzynarodowym spisku żydowskim lub o kontrolowaniu przez Żydów mediów, gospodarki, rządu lub innych społecznych instytucji; 
 1. oskarżania Żydów jako narodu o odpowiedzialność za rzeczywiste lub wyimaginowane czyny popełnione przez jedną osobę lub grupę Żydów, a nawet za czyny popełnione przez osoby niebędące Żydami; 
 1. negowania faktu, zakresu, mechanizmów (np. komór gazowych) lub intencjonalności ludobójstwa narodu żydowskiego dokonanego przez narodowosocjalistyczne Niemcy oraz ich zwolenników i sojuszników podczas II wojny światowej (Holokaust); 
 1. oskarżania Żydów jako narodu lub Izraela jako państwa o wymyślenie lub wyolbrzymianie Holokaustu; 
 1. oskarżenia obywateli żydowskich o bycie bardziej lojalnym wobec państwa Izrael lub wobec rzekomych międzynarodowych interesów żydowskich niż wobec swojego kraju; 
 1. odbierania Żydom prawa do samostanowienia, poprzez wyrażenie poglądu, że istnienie państwa Izrael jest przedsięwzięciem rasistowskim; 
 1. zastosowania podwójnej miary przez wymaganie od Izraela zachowania, którego nie oczekuje się lub nie wymaga od jakiegokolwiek innego państwa demokratycznego; 
 1. wykorzystywania symboli i obrazów kojarzonych z klasycznym antysemityzmem (np. spowodowanie śmierci Jezusa, używanie krwi chrześcijańskich dzieci do rytuału religijnego) w charakterystyce Izraela lub Izraelczyków; 
 1. porównywania współczesnej polityki Izraela z polityką nazistów; 
 1. obarczania Żydów jako ogółu odpowiedzialnością za czyny państwa Izrael. 

Moderacja i usuwanie treści 

 1. Administratorzy i moderatorzy profilu mają prawo do moderowania treści zamieszczanych przez użytkowników zgodnie z niniejszym Regulaminem. 
 1. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu, administratorzy i moderatorzy mają prawo do: 
 1.  usunięcia komentarza lub publikacji naruszającej Regulamin; 
 1. ostrzeżenia autora naruszającego Regulamin; 
 1. zablokowania dostępu do profilu użytkownikowi, który rażąco lub wielokrotnie narusza zasady Regulaminu. 

Odpowiedzialność 

 1. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za treści, które publikują na naszym profilu. 
 1. Fundacja ELNET-Poland nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez użytkowników, ale dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić przestrzeń wolną od nienawiści, dyskryminacji i antysemityzmu. 

Zmiana Regulaminu 

 1. Fundacja ELNET-Poland zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie. Użytkowników obowiązuje aktualna wersja Regulaminu, dostępna na profilu Fundacji. 
 1. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w Regulaminie, Fundacja ELNET-Poland poinformuje o tym użytkowników poprzez publikację informacji na swoim profilu. 

Kontakt 

 1. W przypadku pytań, wątpliwości, zgłoszeń naruszeń lub uwag dotyczących niniejszego Regulaminu, prosimy o kontakt z Administratorem przez e-mail: poland@elnetwork.eu. 

Postanowienia końcowe 

 1. Korzystanie z profilu Fundacji ELNET-Poland na Facebooku oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania. 
 1. W przypadku braku akceptacji postanowień Regulaminu, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z naszych profili w mediach społecznościowych. 

Data wejścia w życie Regulaminu: 23.05.2023