ELNET jest organizacją non-profit. Przyświeca nam jeden cel – pogłębianie współpracy pomiędzy Europą i Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. Stawiamy na wymianę doświadczeń, wiedzy eksperckiej, zasobów intelektualnych. Budujemy przyszłość.

0
wyjazdów, wizyt i spotkań na wysokim szczeblu
0
dialogów strategicznych
0
przywódców politycznych​

Nasza misja

Powstaniu sieci ELNET (European Leadership Network) przyświecał jeden, prosty cel: aby osoby, które mają wpływ na rzeczywistość, mogły ze sobą rozmawiać i pracować nad pogłębianiem współpracy pomiędzy Europą i Izraelem bazując na wspólnych potrzebach i demokratycznych wartościach.

Jako ELNET tworzymy okoliczności do dialogu i zachęcamy do rozmów liderów o zróżnicowanej przynależności politycznej. Staramy się, aby debaty polityczne dochodziły do sedna ważnych spraw i dotyczyły kluczowych kwestii strategicznych. Organizujemy także delegacje na wysokim szczeblu, podczas których uczestnicy mają okazję osobiście poznać wielowymiarową sytuację na Bliskim Wschodzie.

Nasze wartości

Jesteśmy organizacją pozarządową, dlatego jak najmocniej dbamy o swoją bezstronność i niezawisłość. Wierzymy również, że zróżnicowane, zrównoważone i wielowymiarowe podejście do trudnych tematów umożliwi zbudowanie silnych oraz pozytywnych relacji między Europą i Izraelem.

Wspieramy wysiłki państwa Izrael w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa jego obywatelom, a także dążenia pokojowe na Bliskim Wschodzie oparte na bezpośrednich negocjacjach pomiędzy Izraelem, Palestyną i państwami arabskimi. Wierzymy, że proces ten nie może zaistnieć bez kluczowego poparcia Europy dla osiągnięcia pokoju i stabilizacji w regionie Bliskiego Wschodu.

Nasze działania

Zachęcamy główne ugrupowania polityczne w Europie i Izraelu do pogłębiania więzi, które nas łączą i poszukiwania nowych kierunków współpracy. W tym celu ELNET otworzył oddziały w strategicznych punktach Europy. Organizujemy tam rozmaite akcje, takie jak wyjazdy studyjne, debaty, konferencje czy spotkania przy okrągłym stole.

Zależy nam, aby najważniejsze informacje o złożoności problemów globalnych i regionalnych docierały do osób i podmiotów decyzyjnych oraz opiniotwórczych. Wierzymy, że przekazywanie tych informacji sprawi, iż więzi między liderami europejskimi i izraelskimi wzmocnią się, co będzie stanowiło istotne wsparcie pozytywnych relacji między Europą i Izraelem.

Nasza wizja

Wiemy, że Izrael i Europę łączą wspólne wartości, interesy i wyzwania. Właśnie dlatego zbliżenie gospodarcze i polityczne obu tych stron jest istotne dla przyszłości Bliskiego Wschodu. Mając to na uwadze, dążymy do zbudowania długoterminowych strategicznych relacji partnerskich między państwami Europy a Izraelem.

Nasi Partnerzy