ELNET jest organizacją non-profit. Przyświeca nam jeden cel – pogłębianie współpracy pomiędzy Europą i Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. Stawiamy na wymianę doświadczeń, wiedzy eksperckiej, zasobów intelektualnych. Budujemy przyszłość.

Master Training

SZKOLENIE INSTRUKTORÓW Konkurs grantowy „Master Training”–Trauma wojenna, PTSD i budowanie odporności psychicznej: szkolenie instruktorów. Daty zjazdów: 2-4 grudnia 2022 r. 13-15 stycznia 2023 r. 3-5 lutego…