ELNET jest organizacją non-profit. Przyświeca nam jeden cel – pogłębianie współpracy pomiędzy Europą i Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. Stawiamy na wymianę doświadczeń, wiedzy eksperckiej, zasobów intelektualnych. Budujemy przyszłość.

Delegacja bałtycka w Izraelu

W lutym 2024 r. ELNET gościł w Izraelu delegację parlamentarzystów oraz ekspertów z dziedziny obronności i bezpieczeństwa z Litwy, Łotwy i Estonii. Przedstawiciele państw bałtyckich przyjechali…

Shelly Tal Meron w Polsce

W styczniu 2024 r. ELNET gościł w Polsce posłankę Knesetu Shelly Tal Meron. Wizyta trwała 4 dni, podczas których najistotniejsze było podniesienie świadomości na temat wydarzeń,…